Reglement

Reglement & Gedragscode 2024

 

Algemeen

 

 • Het lidgeld dient betaald te zijn voor 15 januari van het lopende jaar.
 • U kan pas lid worden vanaf een leeftijd van 5 jaar.
 • Niet leden die spontaan eens een keer willen meetrainen, kunnen dit maximum 5 keer per jaar doen. Indien ze meer willen meetrainen, dan kunnen ze trainingslid worden.

 • Leden die betrapt worden op het gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van verboden middelen (doping) die voorkomen op de lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) zullen met onmiddellijke ingang uitgesloten worden uit BMX Ranst vzw.
 • Alle partijen erkennen de reglementen van Cycling Vlaanderen, de KBWB en de UCI te zullen respecteren.
 • Het parcours mag enkel betreden worden als de renner handschoenen, helm, T-shirt met lange mouwen en een lange broek draagt.
 • Op het parcours mag enkel met een BMX fiets gereden worden.

 

Trainingen

 

 • Kom op tijd op een training. Dat wil zeggen minstens 5 minuten op voorhand volledig klaarstaan zodat de training tijdig kan starten. Ben je toch te laat? Excuseer je dan bij de trainer.
 • Aan de ouders wordt gevraagd om aan de zijkant van het parcours te kijken. Op de startberg en het parcours zijn enkel de rijders en de trainers toegelaten.
 • Rijders hebben respect voor de trainers en volgen zo goed mogelijk hun instructies op. Zijn er problemen of onenigheden dan kan dit uiteraard na de training op een rustige en persoonlijke manier besproken worden.
 • Rijders zijn beleefd tegen de trainers maar zeker ook tegenover elkaar. Er wordt absoluut niet gepest. Is er iets voorgevallen waar je niet mee akkoord bent bespreek het op een rustige manier met de trainer.
 • Drinken wordt mee naar boven genomen vóór de training, er zijn speciale drinkenhouders voorzien om dit in te plaatsen. Er wordt enkel gedronken als de trainers dit aangeven tijdens een korte pauze.

 • Iedereen ruimt zijn eigen afval op! Dwz dat alle lege flesjes na de training in de vuilbak gegooid worden.
 • De uren van de training liggen vast en kan je hier terugvinden. Een trainer kan ten allen tijde, eventueel in overleg met de ouders, beslissen dat een rijder naar een andere groep/niveau moet verhuizen.
 • Aan het begin van het seizoen konden de rijders een wissel van groep aanvragen ivm de uren. Deze moeten voor 15 februari doorgegeven worden. De wijziging geldt tot aan de zomerstop en kan dan terug geëvalueerd worden. Tijdens vakanties of vrije dagen blijf je trainen in de groep die je aan het begin van het seizoen hebt doorgegeven.
 • Als jouw trainingsblok voorbij is dan verlaat je de startberg en het parcours zodat de volgende groep tijdig aan zijn training kan starten. Het is niet de bedoeling dat er in verschillende groepen meegetraind wordt.
 • Blessures moeten meteen aan de trainer gemeld worden.
 • BMX Ranst VZW is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan persoonlijk materiaal tijdens de trainingen.

 

Kledij

 

 • Men is verplicht om de clubtrui te dragen op alle nationale en internationale wedstrijden en op het podium, tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI. Behalve als je recreant bent.
 • Men mag niet met een broek rijden waar reclame opstaat tenzij die is vastgelegd door de club. (het merk van de broek is toegestaan)
 • Ook op training is het verplicht om de clubtrui te dragen. Behalve als je recreant bent.

 

Wedstrijden

 

 • Als je meedoet aan wedstrijden dan vertegenwoordig je BMX Ranst. Respecteer je mederijders, commissarissen, de jury,...
 • Tijdens de meeste wedstrijden stellen wij een tent ter beschikking van onze rijders. Hierin kunnen zij even rusten of schuilen voor het weer (zon of regen). Het is niet de bedoeling dat grootouders, supporters, tantes en nonkels,... in de tent aanwezig zijn. Als er veel rijders zijn dan worden enkel de rijders en 1 begeleider toegelaten in de tent. Is het aantal rijders wat minder dan kunnen er uiteraard meerdere mensen in de tent. Gebruik hierbij je gezond verstand! Hou de tent proper en ordelijk en heb respect voor elkaars materiaal! Bolderkarren blijven indien mogelijk buiten de tent staan.
 • De tent wordt op zaterdag tijdens de officiële trainingen opgebouwd - ben je aanwezig kom dan een handje helpen. Na de wedstrijd    wordt de tent weer afgebroken - ook hier maken vele handen licht werk.

 

Divers

 

 • Omwille van de weersomstandigheden kunnen trainingen afgelast worden. Dit wordt gecommuniceerd via mail, op de Facebookpagina en via WhatsApp. Een training kan afgelast worden tot 1 uur voor aanvang van de training.
 • Aan ouders kan gevraagd worden om te helpen tijdens een werkdag, thuiswedstrijd of evenement. Er wordt verondersteld dat minstens 1 van de ouders enkele keren per seizoen helpt wanneer erom gevraagd wordt.
 • Wees trots op je club en respecteer elkaar. De club staat open voor communicatie, tips en nieuwe ideeën. Spreek iemand van het bestuur aan om eventuele problemen te bespreken. 
 • Er mag door de leden, ouders of aanverwanten aan de club op geen enkele manier schade toe gebracht worden wat de goede werking van de club in het gedrang kan brengen of de naam van de club in een slecht daglicht brengt. Wordt dit toch gedaan zullen de nodige wettelijke stappen ondernomen worden.
 • Er mogen foto's, waar onze zoon/dochter en wijzelf op afgebeeld staan, online verschijnen.BMX Ranst VZW mag de foto's gebruiken voor op hun website te plaatsen, evenals mogen de foto's op Facebook gepost worden.

 

Sancties

 

 • Bij het niet naleven van deze reglementen treedt het bestuur op en volgt er een verwittiging/sanctie.
 • Bij ernstige feiten of herhaaldelijke schending van het reglement/gedragscode kunnen personen door het bestuur verwijderd worden uit de club.
 • Het uitgesloten lid kan op geen enkele manier kosten veroorzaakt door deze uitsluiting op de VZW verhalen.

 

Elke rijder die een vergunning neemt bij de Cycling Vlaanderen onder BMX Ranst VZW
verklaart zich akkoord met dit intern reglement en geeft hiermee te kennen
akkoord te gaan met het reglement en de gedragscode.